Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 De Monumenten

 De Kerken

 De Standbeelden

 De Straten van 's-Hertogenbosch

 Het Stadhuis

 Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Jheronimus Bosch

 De Gevelgedichten

 De Gevelstenen

 Bossche Markten

 Partnersteden:

     Leuven

     Trier

 Toeristische informatie

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

       

's-Hertogenbosch

Partnersteden

       

ís-Hertogenbosch heeft  als partnersteden: Leuven, Trier. De verbinding met de partnersteden Leuven en Trier heeft uitwisseling van de burgers tot gevolg. Op allerlei gebieden wordt de verstandhouding met succes warm gehouden.

   

In 1998 werd besloten te evalueren hoe de relaties tussen beide steden zich hadden ontwikkeld, om daaruit lering te trekken voor de toekomst. Het onderzoek wees uit dat van een brede en goed gespreide deelname door de steden zelf en de verschillende instellingen van particulier initiatief op vele gebieden sprake was. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport hebben beide gemeenten in mei 2001 besloten de wederzijdse stedenband in de toekomst voort te zetten en de gedane aanbevelingen, die tot een vernieuwing van opzet

en inhoud moeten leiden, te aanvaarden. De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch stelde tegelijkertijd een nieuwe subsidieregeling vast, waarmee men de actieve deelname in de stedenbanden met Trier en Leuven wilde bevorderen.

     

   

    

     

     

     

   

     

     

       

Leuven - De banden tussen 's-Hertogenbosch en Leuven zijn zo oud als onze stad bestaat. In 1185 is

's-Hertogenbosch gesticht en de kroniekschrijver meldde dat de Brabantse steden Leuven, Brussel en Antwerpen bij de bouw van de muren elk de kosten van een stadspoort voor hun rekening namen. Veel belangrijker dan deze poort was evenwel het feit, dat het stadsrecht van de destijds nog jonge stad 's-Hertogenbosch Leuvens recht was. Leuven was dus de moederstad van 's-Hertogenbosch en heeft als het ware aan haar wieg gestaan. Als er in

's-Hertogenbosch in zaken van bestuur of rechtspraak problemen waren en men niet precies wist hoe te handelen, kon het Bossche stadsbestuur naar Leuven om advies. De tekst van dit aan Leuven ontleende stadsrecht is ons nog bekend; het is het oudste van Nederland. De onderlinge verhouding tussen beide steden is van begin af aan vriendschappelijk geweest, wat onder meer tot uitdrukking kwam in de verschillende vriendschapsverdragen. Het eerste verdrag van dien aard werd gesloten op, zoals in het charter staat vermeld, "zaterdag voor het feest van Maria Lichtmis in 1261", in onze tijdrekening was dat 29 januari 1262. Dit charter is het oudste stuk dat in het depot van het Bossche stadsarchief wordt bewaard. Officieel zijn de vriendschapsbanden tussen Leuven en

's-Hertogenbosch in 1984 vernieuwd. Sindsdien is er sprake van uitwisselingen tussen inwoners van beide steden op met name cultureel gebied.

        

      

Trier - Na een discussie in het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders werd in 1962 besloten toenadering te zoeken tot Trier en Brugge (Belgie) met de bedoeling om tussen de drie steden een jaarlijkse sportontmoeting tot stand te brengen. De eerste vond plaats met Pinksteren 1962. In 1965 besloten Trier en 's-Hertogenbosch de activiteiten uit te breiden tot de cultuursector; Brugge deed daaraan niet mee. De relaties tussen Trier en 's-Hertogenbosch verliepen zodanig, dat men begin 1968 tot de bevinding kwam dat uitbreiding van de relaties tot een volwaardige stedenband voor de hand lag. Op 7 juni 1968 werd de verbintenis tussen de twee streden plechtig verankerd in een verklaring waarin men de verplichting op zich nam "een permanente verbinding tussen de beide steden te onderhouden, op alle gebieden de uitwisseling tussen de burgers te bevorderen om daardoor de Nederlands-Duitse verstandhouding en daarmee de vereniging van Europa en de vrede in de wereld te dienen." Zo werd 's-Hertogenbosch een van de 150 Nederlandse gemeenten met een stedenband met een stad in (destijds) de Bondsrepubliek West-Duitsland.

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl